Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 27,6 °C   Černé 22,0 °C

INFORMACE O PROJEKTU "A jsme tu bikeři - čas si oddýchnuť"

Milí návštěvníci,

již v roce 2011 byla zahájena spolupráce se slovenskou obcí Oravská Lesná. Po realizaci společných mikroprojektů na obou stranách hranice se spolupráce natolik prohloubila, že partneři hledali další společné cesty rozvoje svých obcí. Vznikla jakási idea Oravsko – valašské cyklomagistrály propojující partnerské obce, která byla také graficky zpracována a následně v rámci projektu Medzinárodná cyklotrasa spájajúca Oravskú Lesnú na Orave a Huslenky na Valašsku také finančně podpořena. Z celkového rozpočtu projektu 53 904,42 EUR (rozpočet Obce Huslenky) byla proplacena dotace ve výši 48 513,97 EUR. Na obou stranách hranice byly v roce 2014 zrealizovány strategické úseky cyklotras, kterými společná cyklomagistrála začíná. V rámci realizace tohoto projektu byly také vydány informační brožury a byly zpracovány mapy Oravsko – valašské cyklomagistrály, které jsou distribuovány prostřednictvím obecních úřadů partnerských obcí a informačních center v regionech. Na obou stranách proběhly společné setkání.

Také realizace tohoto projektu jednoznačně přispěla k vytvoření a upevnění přeshraničních vztahů, k odstraňování bariér v rozvoji přeshraničních kontaktů, ke zlepšení životních podmínek a posílení společného hospodářského území. Proto bude také ve stávajícím programovém období ve spolupráci se slovenskými partnery snaha o realizaci dalších záměrů, jejichž příprava již v současné době intenzivně probíhá.

Za úspěšnou realizaci patří velké díky všem, kteří se jakkoliv na implementaci nejen tohoto projektu v minulém programovém období podíleli.

Kristýna Jakešová koordinátor projektu

Zastavení u hřiště Zastavení u lávky Zastavení u splávku Zastavení u studánky Zastavení v Oravské Lesné

Stránky si právě čte 1 člověk. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky