Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 27,6 °C   Černé 22,0 °C

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Profil zadavatele „Obec Huslenky“ naleznete zde...Huslenky kanalizace Zbeličné
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 2196202 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Jedná se o liniovou stavbu, která zasáhne pozemky 15654/2 a 15651 v k.ú. Huslenky, které jsou v majetku obce Huslenky. Rozsah stavby je vymezen v situacích projektové dokumentace. Rovnoměrná zástavba je soustředěna převážně kolem dvou center občanské vybavenosti a to v prostoru odbočky státní silnice na Zděchov potom v místě odbočky do údolí Kychová a Černého údolí. V této části obce je zástavba soustředěna rovnoměrně. Stavba řeší návrh gravitační splaškové sítě v obci Huslenky II etapa. Koncepčně je navržen gravitační stokový. Navrhovaná stoková soustava navazuje na systém navržený v rámci první etapy. Stoka F–2-3 se napojuje na stoku F2. Stoka F-2-3 odvádí odpadní vody z lokality Zbeličný. Součástí splaškové kanalizace jsou i tzv. odbočení. Odbočení je část přípojky, která leží na pozemku, jehož povrch bude nutné upravit po stavbě dříve, než dojde k napojení obyvatel. Není možné vybudovat stoku, opravit povrchy a pak je opětovně opravovat po přípojkách. Stejně tak není možné s opravou čekat na vybudování přípojek. Odbočení je tedy část přípojky, která leží na veřejném pozemku a nebo je to část přípojky, která by byla pro vlastníka nemovitosti obtížně řešitelná například z technologických důvodů. Výhodná je také skutečnost, že po výstavbě již dochází pouze omezeně k zásahům do samotné stoky stavbou přípojek. Tyto zásahy jsou mnohdy provedeny neodborně a jsou zdrojem poruchy. V případě odbočení je přípojka napojena na odbočnou šachtu, kde to je i technicky jednodušší. Účelem užívání stavby je doprava splaškových vod, které budou následně vyčištěny, a díky tomu dojde ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě.

Zveřejněno od: 1.8.2018
Přihlášky do: 15.8.2018
Nabídky do: 15.8.2018 11:00

Související dokumenty:
 verejna_zakazka_2018-08-01_1547194360.pdf  [ 410,0 KiB ]      soubor otevřen cekem: 54x
 verejna_zakazka_2018-08-01_1547194346.pdf  [ 3,4 MiB ]      soubor otevřen cekem: 54x
 verejna_zakazka_2018-08-01_1547117003.pdf  [ 11,3 MiB ]      soubor otevřen cekem: 49x

Zakázka zobrazena celkem: 527x
Stránky si právě čte 1 člověk. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky