Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 27,6 °C   Černé 22,0 °C

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Profil zadavatele „Obec Huslenky“ naleznete zde...



Dopřesnění technického řešení obnovy místní komunikace po provedení splaškové kanalizace
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 1639889 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Řešený úsek místní komunikace začíná u č.p. 259 a pokračuje až k č.p. 775. Základní šířka komunikace v daném úseku je cca 4,35 m. Lokálně je šířka komunikace zúžena na 3,13 m. Ve směrových obloucích je zachováno stávající rozšíření komunikace, které respektuje místní poměry. Základní příčný skon vozovky bude jednostranný 2,5%. Je navržena stavební úprava vozovky, která spočívá v odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň zemní pláně a provedení nových konstrukčních vrstev. Součástí stavebních úprav komunikace je také napojení sjezdů k okolním nemovitostem. Komunikace bude odvodněna pomocí příkopových dílců uložených do betonového lože, které zaústí do nově vybudované vtokové jímky. V rámci obnovy místní komunikace bude vyměněno stávající potrubí dešťové kanalizace za nové plastové potrubí DN 300, tuhost SN12, v délce 47 m.

Zveřejněno od: 3.5.2019
Přihlášky do: 24.5.2018
Nabídky do: 24.5.2019 11:00

Související dokumenty:
 verejna_zakazka_2019-05-03_1566303721.pdf  [ 541,9 KiB ]      soubor otevřen cekem: 3x
 verejna_zakazka_2019-05-03_1560944692.pdf  [ 8,0 MiB ]      soubor otevřen cekem: 18x

Zakázka zobrazena celkem: 181x
Stránky si právě čte 1 člověk. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky